Monteur van de toekomst - deel 1 December 22, 2021 · 4 min read

Drie manieren waarop digitalisering schaarste aan technisch personeel terugbrengt

Er is een groot tekort van technisch geschoold personeel in Nederland. Er staan bijna 50.000 vacatures uit en daarmee steekt de techniek met kop en schouders boven de andere beroepsgroepen uit. Dit tekort belemmert veel bedrijven om noodzakelijke stappen te zetten richting verduurzaming en digitalisering. In dit blog behandelen we 3 manieren waarop digitalisering op korte termijn kan helpen bij het terugdringen van dit tekort.

Digital tunnel

1. Duidelijke digitale strategie spreekt jongere generatie aan

De huidige generatie die toetreedt tot de arbeidsmarkt (ook wel generatie Y genoemd) is de eerste ‘digital native’ generatie. Deze generatie verwacht meer ruimte en vertrouwen om zelf initiatieven rondom digitalisering te kunnen starten. In dit artikel van VDL wordt terecht aangegeven dat digitalisering een onderdeel van de totale bedrijfsvoering moet zijn en niet meer als een IT aangelegenheid.

Deze jongere generatie onderneemt graag en vindt het belangrijk goed te weten hoe hun resultaten bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Het is daarom niet alleen van belang dat er ruimte is om nieuwe initiatieven op te starten. Er moet ook goed nagedacht worden over hoe succesvolle initiatieven verder opgeschaald kunnen worden in de organisatie. Zo blijft de link tussen het oorspronkelijke idee en de uiteindelijke implementatie duidelijk zichtbaar voor de gehele organisatie.

2. Uitrol monteur op afstand om uitstroom te verkleinen

Vergrijzing zorgt voor een verhoogde uitstroom van ervaren technisch personeel. Innovatieve oplossingen die de noodzaak tot (zwaar) fysiek werk verkleinen zouden kunnen bijdragen aan een langere inzetbaarheid van ervaren medewerkers. Een voorbeeld van zo’n oplossing is een ‘monteur op afstand’ waarbij ervaren medewerkers hun jongere collega’s op afstand ondersteunen. De implementatie van een ‘Operational Digital Twin’, waarbij de conditie van assets in het veld continu wordt gemonitord kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Samenwerking op basis van zo’n Digital Twin biedt tevens kansen om de jongere en oudere generatie van elkaar te laten leren. Dit is terug te lezen in dit interview met 4 COO’s van organisaties die ook worstelen met een tekort aan technisch personeel. Een jonger iemand kan een ervaren medewerker die worstelt met digitalisering verder helpen terwijl de ervaren medewerker zijn kennis over b.v. werkprocessen of veiligheid kan overdragen.

3. Efficiëntere en slimmere inzet medewerkers middels een Digital Twin

De hierboven genoemde ‘Digital Twin’ biedt meer kansen om de efficiëntie van de inzet van medewerkers te verhogen. Door continu op de hoogte te zijn van de conditie van assets wordt de noodzaak tot periodieke inspecties beperkt. Tevens kan men onderhouds- en inspectieprocessen nauwkeuriger afstemmen op de daadwerkelijke condities van assets.

Deze ontwikkeling maakt het mogelijk van eventuele storingen op afstand de oorzaak te bepalen. Deze informatie helpt bij het opstellen van instructies voor de monteurs zodat zij hun reparatie optimaal kunnen voorbereiden. Dit zorgt er tevens voor dat de storing in één keer verholpen kan worden.

Een Digital Twin verzamelt tevens een hoop informatie over zowel de conditie van de assets als de omgevingsfactoren en welke invloed deze elementen hebben op eventuele storingen of uitval. Deze informatie kan over tijd gebruikt worden om te gaan voorspellen wanneer assets in storing gaan.Deze voorspellingen maken het mogelijk storingen te voorkomen en eventuele reparaties in rust te kunnen plannen en uitvoeren. De jongere generatie hecht zoals eerder aangegeven grote waarde aan de impact die ze kunnen hebben op een organisatie. Ze verwachten dan ook ondersteuning van dit soort digitale middelen om zo efficiënt en slim als mogelijk te kunnen werken en hun impact te maximaliseren.

Aan de slag met een Digital Twin

In het volgende blog zal verder uitgelicht worden wat er voor nodig is om tot zo’n Digital Twin te komen en welke mogelijkheden er zijn om zo’n toepassing te realiseren. We zullen tevens stilstaan bij de uitdagingen geassocieerd met het opbouwen van een Digital Twin en ingaan op welke mogelijkheden er zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

Cheers,

Michel Vermeer
Commercial Director