Monteur van de toekomst - deel 2 January 26, 2022 · 4 min read

De drie belangrijkste lessen voor een succesvolle IoT implementatie

In het vorige blog hebben we uiteengezet hoe digitalisering en de inzet van zogenaamde ‘Digital Twins’ op korte termijn kunnen bijdragen aan het terugdringen van schaarste aan technisch personeel. In bredere zin zien we steeds meer bedrijven IoT positioneren als één van de belangrijkste pilaren van hun digitaliseringsstrategie. In dit blog delen we de drie belangrijkste lessen uit succesvolle IoT implementaties.

Engineers

Hoewel er veel geschreven is over de potentiële waarde van IoT, worstelen veel bedrijven nog met de grootschalige uitrol van dit soort toepassingen. Naast uitdagingen op het gebied van technologie kijken we ook naar organisatorische aspecten die belangrijk zijn voor een succesvolle adoptie.

1. Bepaal de eigenaar van IoT

Het is nog te vaak onduidelijk wie de uiteindelijke eigenaar is van IoT. Het multidisciplinaire karakter van IoT implementaties vraagt een duidelijke eigenaar die rekening houdt met de impact dat de nieuwe manier van werken heeft op de verschillende afdelingen en externe stakeholders.

Een veel gebruikte manier om hier structuur in aan te brengen, is het benoemen van zogenaamde ‘ketenregisseurs’. Zij zijn verantwoordelijk voor de manier waarop IoT data zich door de verschillende afdelingen beweegt. De ketenregisseur is verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen zowel interne als externe afdelingen en stakeholders.

2. Houd rekening met opschaling en focus op interoperabiliteit

Door gebruik te maken van recente ontwikkelingen op technologisch vlak is het steeds eenvoudiger om te experimenteren met hard- en software. Het is van belang om dit in een setting te doen die eenvoudig opgeschaald kan worden om te voorkomen dat succesvolle IoT pilots of initiatieven blijven hangen in de pilot fase.

Ditzelfde geldt voor interoperabiliteit. Een grote uitdaging van veel IoT implementaties is dat het lastig of zelfs onmogelijk is om data en inzichten uit verschillende systemen bij elkaar te brengen. Interoperabiliteit moet een belangrijke randvoorwaarde zijn voor alle beslissingen gerelateerd aan de inzet van hard- en software.

3. Verander de gehele organisatie

Implementatie van IoT wordt nog te vaak als project gezien en veelal geleid door IT. Ook wordt nog te weinig stilgestaan bij het opnieuw definiëren van bedrijfsprocessen of soms zelfs van een volledig business model. Ditzelfde geldt voor hoe prestaties of resultaten gemeten worden.

Om maximaal waarde te halen uit IoT moeten bestaande silo’s doorbroken worden en is het van belang dat de gehele organisatie meegenomen wordt in de beoogde veranderingen.

Het belang van data geletterdheid

Er wordt door organisaties op verschillende manieren omgegaan met het laatste punt. Een positieve ontwikkeling op dit vlak zijn programma’s op het gebied van data geletterdheid of datademocratisering.

In deze programma’s wordt middels workshops, hackathons en trainingsprogramma’s in alle afdelingen gewerkt aan een beter begrip van de mogelijkheden van data. IoT heeft impact op de gehele organisatie, een hogere data geletterdheid draagt daarom bij aan de succesvolle adoptie van IoT.

Vergaande data geletterdheid: je monteurs als data analist inzetten

In een volgend blog laten we een aantal praktijkvoorbeelden zien welke mogelijkheden er rondom IoT ontstaan zodra er middels de inzet van Low-Code wordt gewerkt aan het verhogen van de data geletterdheid. We laten zien welke resultaten er behaald zijn vanuit laagdrempelige en vrijblijvende toegang tot data. Deze toegang gaat verder dan data visualiseren en interpreteren, maar omvat ook het vermogen om zelf data te manipuleren. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om mensen tot inzichten te laten komen die ze helpen met het verhogen van de efficiëntie van hun dagdagelijkse werk.

Cheers,

Michel Vermeer
Commercial Director